Zebranie z rodzicami dzieci nowo-przyjętych od września 2022 r

Informujemy ,że zebranie dyrektora z rodzicami przyszłych przedszkolaków odbędzie się 12 maja o godz 16.00 w budynku przedszkola przy ul.Ogana 2 (dotyczy także rodziców dzieci przyjętych na Dąbrowskiego ). Spotkanie dotyczy programu adaptacyjnego , którym mogą być objęte przyszłe przedszkolaki oraz informacje o organizacji przedszkola we wrześnio 2022 r. Na zebranie przychodzimy bez dzieci