„A to feler! – Westchnął seler”

– czyli teatrzyk w wykonaniu Kosmoludków.

Tym razem dzieci wzbogaciły swoje wiadomości o warzywach, towarzyszyła temu inscenizacja wiersza „Na straganie” – J. Brzechwy.