Akcja edukacyjna „Bezpieczne wakacje”

Akcja edukacyjna „Bezpieczne wakacje” grupa Tygryski.

Ruszają Bezpieczne Wakacje 2024 wraz z zakończeniem roku szkolnego, na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się działania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2024″, które potrwają do 1 września 2024 r.

Wojewoda śląski Marek Wójcik przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia kolejnej edycji tej akcji w naszym regionie, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży, a także osobom przebywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować różne formy wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych oraz miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze: 32 20 77 077

Na infolinię można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji.

Podejmowane działania mają na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, szczególnie nad wodą i w górach.

Poniżej zamieszczamy przydatne dokumenty związane z akcją.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2AKcjaa