Jesteś tutaj:

2 maja 2024 r

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r ze względu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci praca opiekuńcza nad dziećmi będzie realizowana w grupie łączonej

Wakacje 2024 – praca przedszkola

Informujemy, że w lipcu 2024 nastąpi przerwa wakacyjna w pracy naszego przedszkola dla dzieci z budynku przy ul.Ogana 2 ,  natomiast sierpniu 2024 r. przerwa obejmie dzieci z budynku przy ul. Dąbrowskiego 21a.

Przedszkole w wakacje będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego:

Zapisy dzieci z budynku przy ul.Dąbrowskiego 21 a potrzebujących opieki w formie  dyżuru wakacyjnego  w lipcu 2024 i dzieci z budynku przy ul. Ogana 2 a potrzebujących opieki w formie  dyżuru wakacyjny w sierpniu 2024 będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  6 – 17 maja 2024 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Inne zapisy na wakacje będą się odbywać w miarę wolnych miejsc w terminie 20.05. – 29.05.2024 r. 

W tym samym terminie: 20.05. – 29.05.2024 r.  pracujący rodzice mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny  dzieci w innych przedszkolach i oddziałach zerowych przy szkołach .Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, potencjalnie także z wychowankami innych przedszkoli. 

Okresy przerw w innych placówkach przedszkolnych : https://www.knurow.edu.pl/placowki-oswiatowe/publiczne-przedszkola/przerwa-wakacyjna/

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w innych placówkach pobierają wniosek bezpośrednio ze stron www przedszkoli lub bezpośrednio w siedzibach tych placówek .

Wesołych Świąt !

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu wszystkich pracowników przedszkola i swoim składam życzenia zdrowia, radości, spokoju oraz licznych przyjemności.

Niech świąteczny czas obfituje w wiarę, nadzieję
i serdeczność, stanowiąc również chwilę oderwania od powszednich zadań i obowiązków.

Dzień Otwarty w naszym przedszkolu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29 lutego o godzinie 16:00 w naszych placówkach na ul. Dąbrowskiego 21A oraz F. Ogana 2.

w programie : poznanie przedszkola jego oferty , nauczycieli , gry i zabawy dla potencjalnych przedszkolaków….

Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Knurowie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na Logozabawy, czyli zabawy muzyczno – ruchowe oraz słowno – ruchowe stosowane w profilaktyce logopedyczne w dniu 09.03.2024r.

  • o godzinie 9.00 dzieci w wieku 3-4 lat.
  • godzinie  10.00 dzieci 5-6 lat.
  • Równolegle, podczas gdy dzieci zajęte będą zabawami logopedycznymi, panie pedagog będą prowadziły warsztaty dla rodziców tych dzieci, na temat gier – jak mądrze bawić się z dzieckiem?
  • Jeśli rodzic ma ochotę posłuchać tylko na temat gier edukacyjnych, może przyjść na godzinę 9.00 lub 10.00. O godzinie 11.00 odbędą się warsztaty pt. „Czytanie ma moc”, które poprowadzą panie z Biblioteki Miejskiej w Knurowie . Można zgłaszać się telefonicznie (32 235 14 76, 505 691 029) lub osobiście.

„Blisko telefonu, daleko od dziecka” kampania do rodziców dzieci do 6 r.ż.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną promującą cyfrową higienę i bezpieczny rozwój dzieci. Kampania „Blisko telefonu – daleko od dziecka” skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka. 

W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone na stronie: DomoweZasadyEkranowe.fdds.pl 

Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:

Ogólnopolska akcja ESKA – Razem przeciw depresji

Informujmy, że gmina Knurów podpisała umowę i włączyła się w ogólnopolską akcję ESKA – Razem przeciw depresji. Poniżej link do materiałów, które rodzice i nauczyciele mogą wykorzystać indywidualnie w pracy z dziećmi i młodzieżą .

https://drive.google.com/drive/folders/1IA3RNEUMZrHHQDmpMKVgrNSL2NOJwDOL?usp=sharing

Najważniejszy jest link do filmu interaktywnego

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjimiastoknurow/

Organizacja przedszkola w okresie ferii zimowych

Informujemy ,że w czasie ferii zimowych od 29.01.2024r do 09.02.2024 r , ze wzgledu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci , liczba oddziałów przedszkolnych ulegnie niezmniejszeniu – praca opiekuńczo wychowawcza realizowana będzie w grupach łączonych .

Informacja dla rodziców

Informujemy,że osoba zatrudniona do świadczenia usług pielęgniarskich (sprawdzanie czystości głów dzieci) odmówiła podpisania kolejnej umowy z przedszkolem. Przedszkole od stycznia 2024r podejmuje próby pozyskania nowej osoby do zatrudnienia aczkolwiek na dzień dzisiejszy bez rezultatu.

Do czasu zatrudnienia pielęgniarki prosimy o dokonywanie wzmożonej kontroli czystości głów dzieci i zgłaszania ewentualnych przypadków wystąpienia wszawicy.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy WSZYSTKIM pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, dystansu do świata w tym szczególnym czasie i worka wspomnień, które pozostaną z NAMI na kolejne lata. Wesołych świąt!

Do góry

Skip to content