Dbamy o zdrowie

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, przeprowadzono kilka zajęć przypominających podstawowe zasady higieny osobistej, a także zachęcającej do zdrowego stylu życia. Gumisie w ramach zajęć zapoznały się z piramidą żywieniową, dowiedziały się dzięki temu jak należy zdrowo się odżywiać oraz jak ważna jest dla nas aktywność fizyczna. Dowiedziały się również dlaczego ważne jest częste mycie rąk i mycie zębów. Na zakończenie zajęć dzieci wskazały na obrazku jakie produkty są zdrowe, a które nam szkodzą. Wykonały pracę plastyczną, na której przedszkolaki same przyklejały produkty, które są dobre dla naszych zębów i takie, które źle wpływają na nasze zęby.