Dostępność

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępnościw Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie pani Grażyna Misztalewska wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie. Funkcję będzie pełniła pani Marzena Mazur.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MP 7 było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in.:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie
  • monitorowanie działalności Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie: Marzena Mazur
adres do korespondencji: ul. dr. Floriana Ogana 2, 44-190 Knurów
e-mail: mp7@knurow.edu.pl
telefon: 32 235-27-83