Dyżur wakacyjny

Po raz kolejny  przypominamy , że nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego :

Dla dzieci z budynku przy ul. Ogana 2 – w lipcu 2023 r.

Dla dzieci z budynku przy ul. Dąbrowskiego 21a – w sierpniu  2023 r.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny  w miesiącach i budynkach  jak wyżej odbędą się od dzisiaj do – 22 maja 2023 r. Wniosek proszę złożyć u wychowawcy grupy , do pobrania poniżej :

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców

lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym. Zapisy na miesiąc inny niż wymienione powyżej (w miarę wolnych miejsc) odbywać się będą w terminie 24.05. – 02.06.2023 r. w sekretariacie przedszkola .Przyjęcie dziecka w tym czasie nie jest obligatoryjne dla placówki i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc . W tym samym terminie pracujący rodzice mogą się zgłaszać na dyżur wakacyjny do innych placówek przedszkolnych w Knurowie   https://www.knurow.edu.pl/aktualnosci/27043-przerwy-w-funkcjonowaniu-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-knurowie-w-2023-roku/