„Dzień Rodziny”

Rodzina to coś najcenniejszego w życiu człowieka. Aby podkreślić wagę tej instytucji, dziś wystąpiliśmy dla naszych Rodziców , dziękując Im za codzienną bezwarunkową miłość, cierpliwość i troskę.