Dzień w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w budynku przy ul.Ogana 2

Realizacja podstawy programowej odbywa się głównie w godzinach od 8.00 do 13.00.

6.00 – 7.00 –  schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci swobodne realizowanie pomysłów przy niewielkim udziale nauczycielki.

7.00 -8.00 – czynności organizujące, przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćw. percepcji wzrokowej, słuchowej , grafomotorykę) rozmowy kierowane na tematy wg inwencji dzieci .zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze).Swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe. Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.15 – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące daną grupę wiekową.

8.15 – 8.30 – czynności samoobsługowe przed śniadaniem: kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.

8.30 – 9.oo – ŚNIADANIE : wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.00 – 9.45 – zajęcia -wychowawczo dydaktyczne z całą grupą realizowane wg.wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

9.45- 10.45 – zabawy dowolne wg pomysłów i inwencji dzieci, dzieci bawią się przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowe przed pójściem na spacer lub plac zabaw .

10.45-11.45 – zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w parku – gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe.

11.45 – 12.00- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem –kształtowani nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu

12.00 -12.30- OBIAD i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.

12.30 – 13.00 – odpoczynek poobiedni (najmłodsze grupy) . Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym.

13.00-13.45 – odpoczynek poobiedni (najmłodsze grupy) Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie muzyki relaksacyjnej , bajek muzycznych , zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe; religii, j.angielski, koła zainteresowań, zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, terapia logopedyczna.

13.45- 14.15 PODWIECZOREK (14°°) oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku.

14.15-16.30 –  kontakty indywidualne z rodzicami, swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno – techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe; religia, j.angielski, koła zainteresowań, zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, terapia logopedyczna.

Ramowy rozkład dnia w budynku przy ul.Dąbrowskiego 21 a

Realizacja podstawy programowej odbywa się głównie w godzinach od 8.00 do 13.00.

6.30 – 7.00-  schodzenie się dzieci, Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci swobodne realizowanie pomysłów przy niewielkim udziale nauczycielki.

7.00 -8.00 – czynności organizujące , przygotowanie do zajęć , ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćw. percepcji wzrokowej, słuchowej , grafomotorykę) rozmowy kierowane na tematy wg inwencji dzieci. Zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne manipulacyjne, tematyczne , badawcze).Swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe. Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.15- Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące daną grupę wiekową.

8.15- 8.30 – czynności samoobsługowe przed śniadaniem: kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.

8.30 -9oo- ŚNIADANIE: wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.00 – 9.45 – zajęcia -wychowawczo dydaktyczne z całą grupą realizowane wg.wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące do podjęcia nauki w szkole .

9.45- 10.45 – zabawy dowolne wg pomysłów i inwencji dzieci, dzieci bawią się przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowe przed pójściem na spacer lub plac zabaw .

10.45-11.45 – zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w parku – gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe.

11.45 – 12.00- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem –kształtowani nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

12.00 -12.30- OBIAD i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.

12.30 – 13.00 – odpoczynek poobiedni (najmłodsze grupy) Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym.

13.00 -13.45 – odpoczynek poobiedni (najmłodsze grupy) Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim. Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie przedszkolnym Zajęcia dodatkowe; religia, j.angielski, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedyczna.

13.45- 14.15 PODWIECZOREK (14°°) oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku.

14.15-16.00 –  kontakty indywidualne z rodzicami, swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno – techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe; religia, j.angielski, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedyczna.