Gimnastyka

06.04.21.

Witajcie po świętach!

W tym tygodniu omawiamy temat „Chciałbym być sportowcem”, a dziś konkretnie o gimnastyce.

  1. Na początek wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka”

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

Rozmowa na temat wiersza: Co nam daje gimnastyka?, Co wykonujemy podczas gimnastyki?

2. Podzielcie na sylaby słowa związane ze sportem: gimnastyka (gim-nas-ty-ka), skłony (skło-ny), skoki (sko-ki), przysiady (przy-sia-dy).

3. Rozmowa na temat sportu, sportowców: Czy oglądacie w telewizji (na żywo) zawody sportowe? Jakie? Czy znacie nazwiska jakichś sportowców? Jakie?

4. Pospacerujcie w domu z książką na głowie tak , aby nie spadła. Spróbuj wykonać kilka przysiadów, stanąć na jednej nodze, a na koniec usiąść w siadzie skrzyżnym. Komu się udało utrzymać książkę na głowie?

5. Piosenka „Ruch to zdrowie”

6. Karta pracy, cz. 2, nr 24.

Nazwijcie sporty przedstawione na zdjęciach biegi, kolarstwo, pływanie, piłka nożna, tenis, skoki narciarskie). Odszukajcie w naklejkach obrazki buź. Naklejcie je na zdjęciu, zdjęciach przedstawiających wasze ulubione sporty.

Miłej zabawy!