Grosiki dla Filipka

Pomóżmy Filipkowi zebrać pieniądze na najdroższy lek świata!