INFORMACJA

Informujemy, że u naszego pracownika stwierdzono zarażenie wirusem Covid 19.  W związku z powyższym grupa „Smerfy” i „Pszczółki” od 30.01.2021r. do 8.02.2020r. znajduje się w nadzorze epidemiologicznym. Dzieci mogą chodzić do przedszkola,  ale  podlegają obserwacji pod kątem wystąpienia niepokojących objawów.  Dotyczy to dzieci z powyższych grup, które były w przedszkolu w dniu 29.01.2021r.