Jesteś tutaj:

Europejski Dzień Logopedy

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy osobom, a zwłaszcza dzieciom, z zaburzeniami mowy. W związku z tym w naszym przedszkolu w dniach 6-7.03.2024 we wszystkich grupach odbyły się zajęcia z Logopedą.Celem tych zajęć było usprawnienie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne służące wydłużaniu fazy wydechowej, kształcenie wśród dzieci umiejętności wypowiadania się oraz kształcenie prawidłowej wymowy a także zapoznanie dzieci z praca Logopedy.

Dzień Otwarty w naszym przedszkolu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29 lutego o godzinie 16:00 w naszych placówkach na ul. Dąbrowskiego 21A oraz F. Ogana 2.

w programie : poznanie przedszkola jego oferty , nauczycieli , gry i zabawy dla potencjalnych przedszkolaków….

Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Knurowie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na Logozabawy, czyli zabawy muzyczno – ruchowe oraz słowno – ruchowe stosowane w profilaktyce logopedyczne w dniu 09.03.2024r.

  • o godzinie 9.00 dzieci w wieku 3-4 lat.
  • godzinie  10.00 dzieci 5-6 lat.
  • Równolegle, podczas gdy dzieci zajęte będą zabawami logopedycznymi, panie pedagog będą prowadziły warsztaty dla rodziców tych dzieci, na temat gier – jak mądrze bawić się z dzieckiem?
  • Jeśli rodzic ma ochotę posłuchać tylko na temat gier edukacyjnych, może przyjść na godzinę 9.00 lub 10.00. O godzinie 11.00 odbędą się warsztaty pt. „Czytanie ma moc”, które poprowadzą panie z Biblioteki Miejskiej w Knurowie . Można zgłaszać się telefonicznie (32 235 14 76, 505 691 029) lub osobiście.

„Blisko telefonu, daleko od dziecka” kampania do rodziców dzieci do 6 r.ż.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną promującą cyfrową higienę i bezpieczny rozwój dzieci. Kampania „Blisko telefonu – daleko od dziecka” skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka. 

W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone na stronie: DomoweZasadyEkranowe.fdds.pl 

Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:

Ogólnopolska akcja ESKA – Razem przeciw depresji

Informujmy, że gmina Knurów podpisała umowę i włączyła się w ogólnopolską akcję ESKA – Razem przeciw depresji. Poniżej link do materiałów, które rodzice i nauczyciele mogą wykorzystać indywidualnie w pracy z dziećmi i młodzieżą .

https://drive.google.com/drive/folders/1IA3RNEUMZrHHQDmpMKVgrNSL2NOJwDOL?usp=sharing

Najważniejszy jest link do filmu interaktywnego

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjimiastoknurow/

Konkurs „Zwierzęca poduszka”

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Plastycznego

O Charakterze Ekologicznym „Zwierzęca poduszka”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cel konkursu:

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni artystycznej dziecka

– rozwijanie wrażliwości na los zwierząt bezdomnych

Uczestnicy:

– Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych z Miejskiego Przedszkola nr 7

w Knurowie

– Obejmuje wszystkie grupy wiekowe

Warunki konkursu:

– Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie poduszki (bez pierza i drobnych elementów!) z wizerunkiem psa lub kota

– Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę przygotowaną na komputerze, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której ono uczęszcza (oraz budynek)

– Dopuszcza się pomoc rodziców przy wykonaniu poduszki w zakresie czynności, których dzieci nie mogą wykonać samodzielnie, jak np. szycie

Termin:

– Prace konkursowe przyjmowane są do końca lutego (p. Beatrycze Komuda, gr. „Myszki”)

– Prace konkursowe nie będą zwracane, a pozostaną przekazane na rzecz wybranego schroniska dla zwierząt, toteż prosimy, aby na poduszkach nie było żadnych małych i niebezpiecznych elementów

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wszystkim uczestnikom konkursu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki

– Rozdanie nagród nastąpi do połowy marca

Osoba odpowiedzialna: p. Beatrycze Komuda

REKRUTACJA 2024/2025

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
1 marca 2024 r. o godz. 8:00. W tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców:

knurow.przedszkola.vnabor.pl

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na naszej stronie internetowej  w zakładce:  „REKRUTACJA 2024/2025” lub na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Organizacja przedszkola w okresie ferii zimowych

Informujemy ,że w czasie ferii zimowych od 29.01.2024r do 09.02.2024 r , ze wzgledu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci , liczba oddziałów przedszkolnych ulegnie niezmniejszeniu – praca opiekuńczo wychowawcza realizowana będzie w grupach łączonych .

Informacja dla rodziców

Informujemy,że osoba zatrudniona do świadczenia usług pielęgniarskich (sprawdzanie czystości głów dzieci) odmówiła podpisania kolejnej umowy z przedszkolem. Przedszkole od stycznia 2024r podejmuje próby pozyskania nowej osoby do zatrudnienia aczkolwiek na dzień dzisiejszy bez rezultatu.

Do czasu zatrudnienia pielęgniarki prosimy o dokonywanie wzmożonej kontroli czystości głów dzieci i zgłaszania ewentualnych przypadków wystąpienia wszawicy.

Do góry

Skip to content