KAŻDY ZUCH LUBI RUCH!

Dnia 8 stycznia, dzieci uczestniczyły w zabawach, grach, ćwiczeniach ruchowych z elementami rywalizacji. Mimo braku śniegu, przedszkolaki uczestniczyły w przygotowanych zabawach zimowych – zjazd na „sankach”, wyścigi na „nartach”, gra w „hokeja”, rzuty „śnieżkami” do celu. Największą radość sprawiła dzieciom bitwa na papierowe śnieżki 🙂 Na zakończenie, każdy uczestnik zabawy otrzymał medal.