„Kocham słyszeć” – Ogólnopolska akcja uświadamiająca na temat niedosłuchu

Podczas udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć” poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat roli zmysłów w życiu i ogólnym funkcjonowaniu człowieka. Nauczyliśmy się ponadto mówić „cześć” w języku migowym. Celem akcji było rozbudzenie u dzieci poczucia tolerancji wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością słuchową, a także zrozumienia wpływu i szkodliwości hałasu dla naszego słuchu. Na zakończenie udziału w akcji dzieci samodzielnie ozdabiały sylwet procesorów dźwięku oraz aparatów słuchowych, wg własnych upodobań.