KONKURS NA RODZINNĄ- najciekawszą SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami do udziału w
KONKURSIE NA
RODZINNĄ- najciekawszą SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Cele konkursu:
• Kultywowanie wśród dzieci tradycji wykonywania szopek;
• Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa;
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej, oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

Temat konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne (szopki powinny być wykonane z niejadalnych elementów).

Regulamin konkursu:
• Szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina;
• pracę konkursową należy podpisać (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy);
• Gotowe prace dzieci przynoszą do przedszkola
w dniach 13- 17. 12. 2021r.
• Szopki bożonarodzeniowe będą wystawione w holu przedszkola
• Ocena prac konkursowych nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r.
• Rozdanie nagród nastąpi w dniach 21- 23 grudzień br.
• Uczestnicy konkursu zabierają szopki bożonarodzeniowe
na Święta do domu.
• Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Udostępnienie pracy konkursowej jest jednoznacznie zgodą rodziców na udział dziecka w konkursie oraz na opublikowanie zdjęć na stronie przedszkolnej.

Osoby odpowiedzialne za organizację: Beata Bis, Magdalena Przydatek