Konkurs plastyczny

ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

pt. Ilustracja do mojej ulubionej książki”

Cele konkursu:

 • Przedstawienie przez dzieci swobodnej, oryginalnej pracy artystycznej zainspirowanej ulubioną książką.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i czytelniczych.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej, wyrażającej się w kreowaniu fascynującej rzeczywistości zainspirowanej literaturą.
 • Pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, umożliwienie prezentacji uzdolnień.

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych;
 • format  i technika wykonania pracy: DOWOLNA;
 • każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, nazwa grupy.

Czas trwania konkursu:

 • prace można składać do 28 kwietnia,
 • prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora,

Oceniane będą:

 • Estetyka wykonania, pomysłowość, kolorystyka, oryginalność.
 • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.
 • Rozdanie nagród nastąpi 5 maja.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Udostępnienie  pracy konkursowej jest jednoznacznie zgodą rodziców na udział dziecka w konkursie oraz na opublikowanie zdjęć na stronie przedszkolnej.

Osoba odpowiedzialna za organizacje: Magdalena Przydatek