Konkurs logopedyczny

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy

serdecznie zapraszam wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami

do udziału w logopedycznym konkursie plastycznym:

„WIOSNA TUŻ, TUŻ – jej pierwsze oznaki”.

Celem konkursu: jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

Regulamin konkursu:

  • Konkurs jest skierowany do dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich.
  • Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z tematem konkursu. Praca powinna składać się z jednej lub kilku ilustracji, w których nazwach występują ćwiczone głoski np. głoski ciszące (ś, ź, ć, dź), syczące (s, z, c, dz), szumiące (sz, ż, cz, dż), głoska r.
  • Prace można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie i inne techniki).
  • Rozmiar pracy: format A4
  • Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko uczestnika, nazwa grupy.

Czas trwania konkursu:

  • Prace można składać do 11 marca u wychowawców grup i p. Magdy.
  • Oceny prac dokona komisja konkursowa.

Oceniane będą:

  • Estetyka wykonania, pomysłowość, kolorystyka, oryginalność.
  • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.
  • Rozdanie nagród nastąpi 15 i 17 marca.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Udostępnienie pracy konkursowej jest jednoznacznie zgodą rodziców na udział dziecka w konkursie

oraz na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszam 🙂

p. Magda – logopeda