Kwarantanna dla grupy Krasnoludki z budynku Dąbrowskiego

Informujemy ,że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Śląskiego w Gliwicach została zarządzona kwarantanna od 20 do 24 maja 2021 roku w wyżej wymienionym oddziale dla dzieci , które były w przedszkolu w dniu 14 maja 2021 r

Członkowie rodzin tych dzieci nie są automatycznie na kwarantannie z tego tytułu. Rodzic dziecka , które przebywa na kwarantannie ma prawo do zasiłku opiekuńczego z ZUS lub zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem