Kwarantanna dla grupy „Pszczółki” i „Smerfy” – budynek Ogana

Informujemy ,że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Śląskiego w Gliwicach została zarządzona kwarantanna od 17 do 21 grudnia 2020 roku w wyżej wymienionych oddziałach dla dzieci , które były w przedszkolu w dniu 11 grudnia 2020 r.

Członkowie rodzin tych dzieci nie są automatycznie na kwarantannie z tego tytułu. Rodzic dziecka , które przebywa na kwarantannie ma prawo do zasiłku opiekuńczego z ZUS lub zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem