Kwarantanna dla grupy Słoneczka , Krasnoludki i częściowo Skrzaty z budynku Dąbrowskiego

Informujemy ,że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Śląskiego w Gliwicach została zarządzona kwarantanna od 3 do 7 marca 2021 roku w wyżej wymienionych oddziałach dla dzieci , które były w przedszkolu w dniu 25 lutego 2021 r.( z grupy skrzaty obecne na kółku j.angielskiego w dniu 25 luty 2021 r)

Członkowie rodzin tych dzieci nie są automatycznie na kwarantannie z tego tytułu. Rodzic dziecka , które przebywa na kwarantannie ma prawo do zasiłku opiekuńczego z ZUS lub zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem