„Lepiej dmuchać na zimne” czyli próbna ewakuacja

9.09.2021 o godzinie 10.00 (Ogana) i 10.30 (Dąbrowskiego), pod czujnym okiem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci oraz pracowników z budynków przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Cała akcja przebiegła sprawnie, a przede wszystkim w spokoju i bez zakłóceń. Na umówiony sygnał dźwiękowy, zgodnie z Procedurą Ewakuacji, wszyscy opuścili budynki przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie: Ogana- 2 min 49sek, Dąbrowskiego- 1 min 42 sek.