Logopedyczny quiz

W minionym tygodniu Gumisie uczestniczyły w logopedycznym quizie dla przedszkolaków. Dzieci  brały udział w różnorodnych zadaniach sprawdzając przy tym swoje umiejętności. Do zadań logopedycznego quizu należały: ćwiczenia usprawniające narządy mowy, narząd oddechowy, zadania usprawniające logiczne myślenie, percepcję słuchową, zadania z rytmem i rymem, zagadki słuchowo obrazkowe oraz łamaniec językowy.