Mali patrioci

Choć nasze Myszki to dopiero „świeżo upieczone” przedszkolaki, już od początku edukacji przedszkolnej biorą udział w szeregu różnorodnych zajęć, a więc także i tych, rozbudzających świadomość patriotyczną. W tym roku Myszki po raz pierwszy wzięły udział w akcji MEiN „Szkoła pamięta”, wykonując pracę plastyczną upamiętniającą poległych za naszą Ojczyznę. Ponadto, wybrały się one na spacer w celu odwiedzenia i postawienia zniczy na Grobie Powstańców Śląskich. Nasze maluszki w trakcie zajęć miały okazję również po raz pierwszy zapoznać się z Polskimi Symbolami Narodowymi.