Najmłodsi uczestnicy konkursu na „Najśmieszniejszą Dynię”