Nowy rok szkolny 2023/24

Informujemy ,że rozpoczynamy pracę oddziałów przedszkolnych od 1 września 2023 r . „Nowe” przedszkolaki prosimy przyprowadzić najpóźniej do godziny 8.10. Zebrania z rodzicami są planowane w pierwszym pełnym tygodniu września . Zgodnie z ustaleniami na zebraniu w maju w sprawie programu adaptacyjnego – odbiór kart do elektronicznego rejestrowania obecności dzieci można odebrać 29.08.2023 r w godzinach 8.30 do 16.30