Opłata za wyżywienie w przedszkolu od 2 maja 2022 r

Informujemy ,że opłata za całodzienne wyżywienie dziecka od 2.05.2022r będzie wynosiła 9,00 zł(dotychczas obowiązywała 7,50 zł). Podwyższenie opłaty wynika ze wzrostu cen żywności i energii na krajowym rynku i obowiązuje we wszystkich miejskich przedszkolach w Knurowie. Zarządzenie dyrektora przedszkola w tej sprawie znajduje się na tablicy ogłoszeń w obu budynkach przedszkolnych.