Organizacja pracy przedszkolu w dniu 17.06.2022

informujemy ,że ze względu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci w ww dniu praca wychowawczo dydaktyczna nad dziećmi będzie prowadzona w grupach łączonych