Organizacja przedszkola w okresie przerwy świątecznej

Informujemy , że w czasie od 23 grudnia do 31 grudnia br ze względu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci opieka nad nimi będzie się odbywać w grupach łączonych

24 grudnia (Wigilia) czynny będzie tylko budynek przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 21A jako pełniący dyżur dla obu budynków przedszkola .Dzieci potrzebujące opieki w tym dniu prosimy zgłaszać do wychowawcy lub sekretariatu przedszkola podając jednocześnie prognozowane godziny pobytu dziecka w tym dniu.