Aktualności

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Dzień Kropki

15 września obchodzimy święto kreatywności, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia przedszkolaki tworzą prace plastyczne, których motywem przewodnim jest kropka.

Zebranie Rady Rodziców

Informuję ,że zebranie przedstawicieli rad oddziałowych ( 1 rodzic z każdego oddziału przedszkolnego) odbędzie się 15 września 2023 roku o godz 16.30 w budynku na Ogana 2 ( zgodnie z ustaleniami na zebraniach ogólnych z rodzicami w dniu 6 i 7 września)

Gramy zmysłami

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” III edycja

Cele projektu

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  •  Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” to kolejny projekt w jakim nasze przedszkolaki będą brały udział.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

WITAMINKI Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie WITAMINKI
Cele projektu
promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;
stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;
oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;
wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych

https://blizejprzedszkola.pl/witaminki
Link do piosenki:
https://youtu.be/PkVCP7oqWjE

Zebrania z rodzicami dot.organizacji nowego roku szkolnego

Informujemy ,że zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach :

5 wrzesień br godz 16.00 – dla rodziców z budynku Dąbrowskiego (w budynku Dąbrowskiego 21A)

6 wrzesień br- godz 16.00 – dla rodziców z budynku Ogana (w budynku Ogana 2)

Porządek zebrania przewiduje zebranie ogólne rodziców z dyrektorem i radą pedagogiczną a późniejszej części z wychowawcą grupy. Na zebranie przychodzi rodzic bez dziecka/dzieci

Nowy rok szkolny 2023/24

Informujemy ,że rozpoczynamy pracę oddziałów przedszkolnych od 1 września 2023 r . „Nowe” przedszkolaki prosimy przyprowadzić najpóźniej do godziny 8.10. Zebrania z rodzicami są planowane w pierwszym pełnym tygodniu września . Zgodnie z ustaleniami na zebraniu w maju w sprawie programu adaptacyjnego – odbiór kart do elektronicznego rejestrowania obecności dzieci można odebrać 29.08.2023 r w godzinach 8.30 do 16.30

Podziękowanie za zaangażowanie w organizację przedszkolnego festynu „Mama Tata i Ja”

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców  za pomoc w przygotowaniu i organizacji doskonałej imprezy rodzinnej.
 Szczególne podziękowania składam zarządowi Pani Karinie Czubrychowskiej , Agacie Klateckiej oraz  przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Sebastianowi Kubasa , który podjął się zadania zainspirowania rodziców do działania i włożył osobisty wkład pracy w organizację , tak jak pozostali członkowie Rady Rodziców Pani Agnieszka Kozyro i Patrycja Hulbój

 Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę: Magdalena i Damian Grzybek, Małgorzata i Adam Manista ,Bożena i Piotr Promny ,Agnieszka Chlubek ,Marlena Panicz Magdalena Skrzyńska , Agnieszka Panicz- Skirlińska ,Marta Zając ,Klaudia Szymczak ,Dominika Polit, Anna Kramorz ,Justyna Duda,Katarzyna Koba ,Alicja Student, Nikola Irytowska ,Monika Domitrz ,Agnieszka Kwitek ,Karolina Stawinoga ,Milena Rzeźniczeki Natalia Rożek i Joanna Kobeszko.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe: Firmie ELECTROVENTI z Łazisk Górnych , PRACOWNI  COŚ SŁODKIEGO z Knurowa , restauracji ZIELONY OGRÓD z Knurowa ,PIEKARNI PROMNY z Knurowa , restauracji PIZZA WINO I COINO z Knurowa , CUKIERNI CZECH, AKADEMII TAŃCA PERFECT, ONE STEP AKTIVE STUDIO, JAGODA RUDNIK, firmie BEEBEELANDIA z Knurowa , firmie MANDAM z Gliwic ,firmie IWENCIARA z Nowej Wsi, , BRICOMARCHE z Knurowa, firmom MANILOVi i BROTICS z Knurowa.

Dziękuję pracownikom przedszkola – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wasza pomysłowość i wsparcie oraz niebagatelny wkład pracy pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy. 

Szczególne podziękowania kieruję  do miejskich jednostek :URZĘDU MIASTA KNURÓW i MOSiR Knurów za przekazanie atrakcyjnych gadżetów na nagrody oraz GRUPIE POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZEJ Z KNUROWA I  JEDNOSTCE RATOWNICZO- GAŚNICZEJ Z KNUROWA za uświetnienie swoimi pokazami naszej imprezy.

Dziękuję rodzicom wraz z dziećmi za udział i postawę , dzięki waszemu aktywnemu uczestnictwu zebraliśmy kwotę 5331,10 , którą przekazaliśmy do wpłaty na konto Rady Rodziców do dyspozycji rodziców

Dyrektor przedszkola : Grażyna Misztalewska

Do góry

Skip to content