Podziękowanie za zaangażowanie w organizację przedszkolnego festynu „Mama Tata i Ja”

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców  za pomoc w przygotowaniu i organizacji doskonałej imprezy rodzinnej.
 Szczególne podziękowania składam zarządowi Pani Karinie Czubrychowskiej , Agacie Klateckiej oraz  przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Sebastianowi Kubasa , który podjął się zadania zainspirowania rodziców do działania i włożył osobisty wkład pracy w organizację , tak jak pozostali członkowie Rady Rodziców Pani Agnieszka Kozyro i Patrycja Hulbój

 Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę: Magdalena i Damian Grzybek, Małgorzata i Adam Manista ,Bożena i Piotr Promny ,Agnieszka Chlubek ,Marlena Panicz Magdalena Skrzyńska , Agnieszka Panicz- Skirlińska ,Marta Zając ,Klaudia Szymczak ,Dominika Polit, Anna Kramorz ,Justyna Duda,Katarzyna Koba ,Alicja Student, Nikola Irytowska ,Monika Domitrz ,Agnieszka Kwitek ,Karolina Stawinoga ,Milena Rzeźniczeki Natalia Rożek i Joanna Kobeszko.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe: Firmie ELECTROVENTI z Łazisk Górnych , PRACOWNI  COŚ SŁODKIEGO z Knurowa , restauracji ZIELONY OGRÓD z Knurowa ,PIEKARNI PROMNY z Knurowa , restauracji PIZZA WINO I COINO z Knurowa , CUKIERNI CZECH, AKADEMII TAŃCA PERFECT, ONE STEP AKTIVE STUDIO, JAGODA RUDNIK, firmie BEEBEELANDIA z Knurowa , firmie MANDAM z Gliwic ,firmie IWENCIARA z Nowej Wsi, , BRICOMARCHE z Knurowa, firmom MANILOVi i BROTICS z Knurowa.

Dziękuję pracownikom przedszkola – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wasza pomysłowość i wsparcie oraz niebagatelny wkład pracy pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy. 

Szczególne podziękowania kieruję  do miejskich jednostek :URZĘDU MIASTA KNURÓW i MOSiR Knurów za przekazanie atrakcyjnych gadżetów na nagrody oraz GRUPIE POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZEJ Z KNUROWA I  JEDNOSTCE RATOWNICZO- GAŚNICZEJ Z KNUROWA za uświetnienie swoimi pokazami naszej imprezy.

Dziękuję rodzicom wraz z dziećmi za udział i postawę , dzięki waszemu aktywnemu uczestnictwu zebraliśmy kwotę 5331,10 , którą przekazaliśmy do wpłaty na konto Rady Rodziców do dyspozycji rodziców

Dyrektor przedszkola : Grażyna Misztalewska