Prace laureatów konkursu literacko-plastycznego „Polska – moja ojczyzna”

W budynku przy ul. Ogana udział w konkursie wzięło 7 dzieci – wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłowości! Poniżej prezentujemy dzieła naszych małych artystów poetów: