Przedszkole otwarte od 19 kwietnia 2021 r

Dzecyzją rządu RP od poniedziałku 19 kwietnia żłobki i przedszkola znów będą mogły stacjonarnie opiekować się wszystkimi dziećmi. Niniejszym przypominamy , ze przedszkole nadal pracuje w reżimie sanitarnym przestrzegając PROCEDURY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ