Przedszkole zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.

Rzad RP ogłosił przedłużenie obostrzeń o kolejny tydzień . Wyjątkiem jest sprawowanie opieki przedszkolnej nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych .