PRZERWA WAKACYJNA

Przypominamy , że w lipcu 2022 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy przedszkola dla dzieci uczęszczających do budynku na ul.Ogana 2 -natomiast w sierpniu 2022r. dla dzieci z budynku Dąbrowskiego 21A

W lipcu 2022 r. przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego dla dzieci z budynku Dąbrowskiego 21 A- natomiast w sierpniu dla dzieci z budynku Ogana 2

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny wg wskazań jak wyżej będą przyjmowane 4 – 18 maja 2022 r. u wychowawców danej grupy.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych a ze względu na sezon urlopowy będzie występowała rotacja nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi .

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

W sytuacjach awaryjnych jeżeli nastąpi konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem poza miesiącem dyżuru zatwierdzonego jak wyżej , można zgłosić dziecko w terminie od 19 do 31.05.2002 do przedszkoli pełniących dyżur w wakacje .Zapisy będę realizowane w miarę posiadanych miejsc przez przedszkola :poniżej wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – dyżury i przerwy w wakacje 2022 r: