Rada Rodziców

Rada Rodziców przypomina , że z końcem lutego upływa termin wpłaty II raty składki na RR- dotyczy rodziców , którzy nie uiścili jeszcze całości składki w kwocie 100zł.Należności można dokonać na konto Rady Rodziców 53 8454 0001 3007 0063 8001 0001

Niniejszym Rada Rodziców informuje , że rozliczenie z dochodów i wydatków w bieżącym roku szkolnym na koncie RR znajduje się na tablicy ogłoszeń w obu budynkach przedszkola