Regulamin Przedszkolnego Konkursu „Najśmieszniejsza Dynia”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cel konkursu:

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni artystycznej dziecka

Uczestnicy:

– Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych z obu budynków przedszkola

– Obejmuje wszystkie grupy wiekowe

Warunki konkursu:

– Zadaniem uczestników konkursu jest ozdobienie dyni wg własnego pomysłu

– Dopuszcza się niewielką pomoc ze strony rodziców przy wykonaniu dyni

– Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę przygotowaną na komputerze, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której ono uczęszcza, a także oznaczenie budynku (Ogana, Dąbrowskiego)

Termin:

– Dynie można przynosić do przedszkola w dniach 25-26 października do p. Beatrycze Komuda (gr. „Smerfy”, budynek na Ogana)

Rozstrzygnięcie konkursu:

– Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą Dyrektor przedszkola, wybrany członek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

– estetyka wykonania pracy

– pomysłowość

– zgodność pracy z tematem

– Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi do połowy listopada

– Wszystkim uczestnikom konkursu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy

– Spośród wszystkich prac, te „najśmieszniejsze” zostaną wyróżnione drobnym upominkiem

Osoba odpowiedzialna: Beatrycze Komuda