Regulamin Przedszkolnego Konkursu „Przedszkolna paczka dla kotka i psiaczka”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cele konkursu:

– rozwijanie poczucia empatii i właściwych postaw proekologicznych

– uwrażliwianie dzieci na potrzebę pomagania bezdomnym zwierzętom

– zwrócenie uwagi całej społeczności przedszkolnej na rangę społecznego problemu, jakim jest bezdomność wielu zwierząt domowych

– motywowanie dzieci i rodziców do udzielania aktywnej i doraźnej pomocy bezdomnym zwierzętom ze schroniska

Uczestnicy:

– Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych z budynku przedszkola przy ul. Ogana 2

– Obejmuje wszystkie grupy wiekowe

Warunki konkursu:

– Zadaniem uczestników konkursu jest przyniesienie zbieranych artykułów dla psów i kotów ze Schroniska „Psitul mnie” w Zabrzu (karmy suchej i mokrej, makaronu, kaszy, ryżu, zabawek, misek, smyczy, koców, pościeli – bez pierza, itp.)

– Przyniesioną karmę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy przedszkolnej, do której ono uczęszcza i włożyć do specjalnie przygotowanego koszyka                  

Termin:

– Zbiórka artykułów trwa do 2.05.2024 rano!

– Rozstrzygnięcie konkursu – 6.05.2024

Rozstrzygnięcie konkursu:

– Wszystkim uczestnikom konkursu przyznane zostaną dyplomy i drobne upominki;

– Spośród wszystkich uczestników dodatkowo zostaną wyłonione:

  • osoba, która przyniesie największą ilość karmy – otrzyma dodatkową nagrodę rzeczową
  • grupa, która przyniesie największą ilość karmy – otrzyma nagrodę rzeczową

Osoba odpowiedzialna: Beatrycze Komuda