REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2024/2025

Informujemy, że ruszył proces rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025 do wybranych placówek w mieście.

Dopuszcza się możliwość rekrutowania się dzieci 2,5-letnich urodzonych przed dniem 1 marca 2022r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacji uzupełniającej powinny:

1. Wypełnić wniosek elektroniczny na stronie: przedszkola.vnabor.pl

w terminie od 3 czerwca 2024r. od godz. 8:00 do  10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

2. Wydrukować wniosek, podpisać go i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Zaakceptowanie wniosku w systemie przez uprawnionego pracownika przedszkola nastąpi po dostarczeniu przez Rodzica jego papierowej wersji wraz z załącznikami i będzie widoczne po zalogowaniu.

W rekrutacji udział biorą wyłącznie zaakceptowane wnioski.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat przedszkola. Godziny pracy sekretariatu – pon-czw 7:30-15:30, pt 6:30-14:30.