Spotkanie ze pracownikami Straży Miejskiej

Inspiracją do spotkania była tematyka bezpieczeństwa. Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą strażnika i oglądały jego umundurowanie. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz utrwalono numery alarmowe.