Szkoła pamięta

Dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji MEN, pod hasłem „Szkoła pamięta” – to szczególny czas kiedy wspominamy naszych najbliższych, którzy od nas odeszli a także lokalnych bohaterów. Dzieci zapoznały się z historią naszej małej ojczyzny. Szczególną uwagę poświęciliśmy Powstańcom Śląskim, których pomnik i grób możemy oglądać w Knurowie. Ze względu na stan epidemii, odwiedzanie tych miejsc odbyło się wirtualnie. Przybliżono dzieciom osobę dr Floriana Ogana, byłego lekarza i powstańca, jego imieniem nazwana jest ulica, przy której znajduje się budynek naszego przedszkola. Na podstawie wysłuchanego wiersza, dowiedzieliśmy się, czym jest Święto Zmarłych. – Przedszkolaki pamiętają!