Wakacje 2024 – praca przedszkola

Informujemy, że w lipcu 2024 nastąpi przerwa wakacyjna w pracy naszego przedszkola dla dzieci z budynku przy ul.Ogana 2 ,  natomiast sierpniu 2024 r. przerwa obejmie dzieci z budynku przy ul. Dąbrowskiego 21a.

Przedszkole w wakacje będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego:

Zapisy dzieci z budynku przy ul.Dąbrowskiego 21 a potrzebujących opieki w formie  dyżuru wakacyjnego  w lipcu 2024 i dzieci z budynku przy ul. Ogana 2 a potrzebujących opieki w formie  dyżuru wakacyjny w sierpniu 2024 będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  6 – 17 maja 2024 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Inne zapisy na wakacje będą się odbywać w miarę wolnych miejsc w terminie 20.05. – 29.05.2024 r. 

W tym samym terminie: 20.05. – 29.05.2024 r.  pracujący rodzice mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny  dzieci w innych przedszkolach i oddziałach zerowych przy szkołach .Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, potencjalnie także z wychowankami innych przedszkoli. 

Okresy przerw w innych placówkach przedszkolnych : https://www.knurow.edu.pl/placowki-oswiatowe/publiczne-przedszkola/przerwa-wakacyjna/

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w innych placówkach pobierają wniosek bezpośrednio ze stron www przedszkoli lub bezpośrednio w siedzibach tych placówek .