„WIELKANOCNE OZDOBY”

– WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

Przedszkole nr 7 w Knurowie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do udziału w wewnątrzprzedszkolnymkonkursie plastycznym pt. „Wielkanocne ozdoby”.

Cele konkursu:

• rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów,

• rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości,

• rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,

• kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• wyzwolenie u dzieci chęci do działania,

• wzmacnianie więzi rodzinnych,

• wzbogacanie doświadczeń dzieci dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku 3– 5 lat z budynku na ul. Ogana 2. Zapraszamyserdecznie do udziału wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców.

2. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

3. Format prac dowolny.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

• grupa I: 3-4 lata,

• grupa II: 5 lat.

5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną, która zawiera: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, a także wiek dziecka.

6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola do dnia 25 marca 2022 r.

7. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących

kryteriów: inwencja twórcza, estetyka wykonania, wrażenie estetyczne.

8. Wystawa wszystkich prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28.03.2022 r.

9. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie.

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej, a dla wyróżnionych dyplomy.

11. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Zostaną one przekazane na kiermasz Wielkanocny zorganizowany w Miejskim Przedszkolu nr 7, z którego dochód zostanie przekazany na wsparcie i pomoc dla Ukrainy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dodatkowe informacje:

Termin: 25.03.2022 r.

Zasięg konkursu: konkurs wewnątrzprzedszkolny

Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami

Koordynatorzy konkursu: mgr Dorota Bereźnicka, mgr Beatrycze Komuda