„Wirusoochrona” i lekcja higieny u „Kosmoludków”

Kosmoludki uczestniczyły w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej na terenie województwa śląskiego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach. Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Podczas zajęć poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • prawidłowa higiena rąk,
  • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna,
  • prawidłowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa,
  • prawidłowe dostosowanie ubrań do warunków pogodowych.

Pierwszym zagadnieniem jakim zajęły się Kosmoludki była „Szkoła czystych rąk”. Podczas tych zajęć dzieci poznały etapy prawidłowego mycia rąk.Układały historyjkę obrazkową „Czysta ręka”, kolorowały obrazki do historyjki. Następnie przedstawiły w umiejętny sposób mycie rąk. Omawiając zasady zdrowego stylu życia, dzieci same stworzyły: „Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” – przyklejając odpowiednie obrazki na poszczególnych piętrach piramidy. Realizując następne zagadnienie na temat profilaktyki dotyczącej prawidłowego postępowania podczas wzrostu zachorowań – dzieci uczestniczyły w pogadance oraz w quizie: „Jestem zdrowy”. Omawiały potrzebę noszenia maseczek, następnie ozdabiały na obrazkach maseczki według własnego pomysłu. Podjęty został również temat dotyczący dostosowania ubioru do panujących warunków pogodowych. W trakcie zabawy dydaktycznej dzieci potrafiły dopasować ubranie do odpowiedniej pory roku.