Wizyta Strażnika Miejskiego w Przedszkolu

Już od września przedszkolaki uczyły się bezpiecznego poruszania się w otoczeniu
przedszkola i poza nim, poznając podstawowe znaki drogowe znane pieszym użytkownikom
dróg. Co roku wprowadzana lub powtarzana jest wiedza z zakresu: bezpiecznego spaceru po
chodniku czy przechodzenia przez jednię. 
Celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat
obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u
dzieci obowiązku ich przestrzegania. Zaproszeni goście ze Straży Miejskiej w Knurowie- tato
Maksymiliana wraz z koleżanką z pracy  wyjaśnili dzieciom na czym polega różnica między
Strażnikiem Miejskim,
a policjantem. Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczyli dzieci prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię.
Przedszkolaki także miały możliwość zobaczyć auto Straży Miejskiej z charakterystycznym
dla naszego miasta herbem, oraz wejścia do środka pojazdu.
 Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowanki. Dziękujemy.