Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

Nasze przedszkolaki biorą udział również w akcji informacyjno- edukacyjnej „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Niedźwiadki wiedzą już dlaczego tak ważne jest częste mycie rąk. Dowiedziały się również jak poprawnie należy to zrobić, wykonały doświadczenie z mydłem oraz zrobiły pracę plastyczną „kolorowe wirusy”. wykonując przy okazji ćwiczenia oddechowe.  Wiedzą również jak należy zdrowo się odżywiać i dlaczego ważny jest w naszym życiu ruch.