Wyniki konkursu na „Najśmieszniejszą Dynię”

W listopadzie na terenie obu budynków naszego przedszkola odbył się konkurs na „Najśmieszniejszą Dynię”. W ramach konkursu wpłynęło 29 pięknych i kreatywnych prac. Kryteria jakie były brane pod uwagę przez jury podczas oceny przyniesionych prac, to: estetyka wykonania pracy, zgodność pracy z tematem oraz pomysłowość. Po długich obradach jury w składzie Pani Dyrektor oraz pozostałych członków Rady Pedagogicznej postanowiło nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w konkursie – a trud oraz zaangażowanie, a także wyróżnić dwóch przedszkolaków – Miłosza oraz Kubę z grupy „Kosmoludki”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.