Wyniki miejskiego konkursu literacko-plastycznego „Moja bajeczka – książeczka” organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Knurowie

„Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając…” Cornelia Funke

Z okazji obchodzonego 23 kwietnia „Światowego Dnia Książki” Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Knurowie zorganizowało konkurs dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Knurów. Zadaniem uczestników konkursu było wymyślenie własnej bajki, a następnie jej zilustrowanie i złożenie w formie książeczki.

Do konkursu zgłoszone zostały 4 prace. Wszystkie były zgodne z tematem konkursu, bardzo pomysłowe i oryginalne. Biorąc pod uwagę estetykę wykonania oraz chronologię zdarzeń występującą w bajce, komisja konkursowa postanowiła przyznać uczestnikom następujące miejsca:

I miejsce:
Helena Pluta (MSP 7)

II miejsce:
Zofia Ród (MSP 2)

III miejsce:
Julia Hampel (MSP 2)

Nagroda za udział w konkursie:
Łucja Szal (MP 3)

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Dyplomy i nagrody dla dzieci zostaną dostarczone do placówek do 6 maja 2022.