Zajęcia adaptacyjne dla „nowych” przedszkolaków

Informujemy , że zamierzamy zorganizować dla dzieci spotkania w ramach programu adaptacyjnego „Będę Przedszkolakiem”. W zajęciach tych mogą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicem , odbędą się one w reżimie sanitarnym dla rodziców (dystans , maseczka, dezynfekcja rak) w godzinach popołudniowych w maju i czerwcu 2021 r. O terminie spotkania i jego szczegółach rodzice zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przez wychowawców przyszłych grup przedszkolnych .