Zebranie Rady Rodziców

Informuję ,że zebranie przedstawicieli rad oddziałowych ( 1 rodzic z każdego oddziału przedszkolnego) odbędzie się 15 września 2023 roku o godz 16.30 w budynku na Ogana 2 ( zgodnie z ustaleniami na zebraniach ogólnych z rodzicami w dniu 6 i 7 września)